Statsbudsjett 2015

Statsbudsjett 2015

Her kommer en oversikt over de viktigste forslagene i statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

Jan Erik Varhaug mottar Thyra-prisen 2014

Jan Erik Varhaug mottar Thyra-prisen 2014

Innstillingen begrunnes med hans mangeårige arbeid med klinikk, undervisning, organisering og forskning innen faget endokrin kirurgi.

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo kommune har etablert en traineeordning med formål å øke antall mennesker med funksjonsnedsettelser ansatt i Oslo kommune.

NTF har fått nytt forbundsstyre

NTF har fått nytt forbundsstyre

NTF hadde et flott landsmøte helgen 19.–21. september, og vi har nå fått nytt styre med bred og allsidig bakgrunn. Mange spennende saker sto på agendaen og vil bli presentert her på nettsiden etter hvert.

Ny generalsekretær i NTF

Ny generalsekretær i NTF

Cathrine Schumann er ansatt som generalsekretær i Norsk Thyreoideaforbund fra 1. september 2014.

Ventet i 10 måneder på kreftdiagnose

Ventet i 10 måneder på kreftdiagnose

Det gikk 10 måneder fra Lene Dalseg Sætre (21) oppsøkte lege til hun ble kreftundersøkt. Da viste det seg at hun hadde ondartet kreft i skjoldbruskkjertelen.

Finn dine egne optimale blodprøvesvar!

Finn dine egne optimale blodprøvesvar!

Spesialistene har kommet frem til at under behandling bør TSH og FT4 ligge innenfor et bestemt referanseområde.

Virus vs. stoffskiftesykdom

Virus vs. stoffskiftesykdom

Ny norsk forskning viser at virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av stoffskiftesykdommer.

Øyeproblemer ved stoffskiftesykdom

Øyeproblemer ved stoffskiftesykdom

Øyekomplikasjoner i form av hevelse, utstående øyne og dobbeltsyn er et kjent symptom ved Graves sykdom, hypertyreose.

Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Her i NTF har vi ofte etterlyst norsk forskning på stoffskiftesykdommer, og nå har vi gleden av å informere om et ferskt prosjekt som gir mange interessante svar, blant annet på sammenhengen mellom stoffskifte og vekt, samt mellom stoffskifte og benskjørhet.

E-læringskurs for personer med høyt stoffskifte

E-læringskurs for personer med høyt stoffskifte

Norsk Thyreoideaforbund har fått tildelt midler til å lage et e-læringskurs for personer med høyt stoffskifte. Arbeidet er nå godt i gang, og kurset vil bli presentert på vår nettside i løpet av høsten.

Å leve med lavt stoffskifte

Å leve med lavt stoffskifte

Det tok ti år fra symptomene oppsto og til hun fikk diagnosen. Deretter gikk det ti nye år før hun fikk riktig medisin. I dag føler Kristin Lund Blostrupsen omsider at hun er seg selv igjen.

Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.

Bruker du medisinen din riktig?

Bruker du medisinen din riktig?

Medisinene vi tar, inneholder virkestoffer som gjør oss friskere. Men feil bruk og oppbevaring kan forringe virkestoffene, slik at du ikke får optimal effekt av medikamentet.

Se film om stoffskiftet

Se film om stoffskiftet

Ikke i form? Føler du deg sliten og deprimert? Har du lagt på deg uten å forstå hvorfor? Da er det all grunn til å be legen om en stoffskifteprøve.

10 råd til deg som pasient

10 råd til deg som pasient

Det er helsevesenets ansvar å gi deg riktig diagnose og riktige medisiner. Men du som pasient kan også bidra til egen sikkerhet. Her er 10 gode råd som kan hjelpe deg med å unngå problemer.

Hver 4. medisin på blå resept er tyroksin

Hver 4. medisin på blå resept er tyroksin

En fersk oversikt fra Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet viser at 43 prosent av oss fikk minst ett legemiddel på blå resept i fjor. Medisin med virkestoffet tyroksin, som gis ved lavt stoffskifte, var den fjerde vanligste.

Bedre dialog mellom lege og pasient

Bedre dialog mellom lege og pasient

Mange stoffskiftesyke føler seg dårlige selv om legen sier at prøvene er fine og at behandlingen virker som den skal. Så hva gjør du da? Professor Pål Gulbrandsen har forsket på kommunikasjonen mellom lege og pasient ved Ahus, og forskningen har resultert i kommunikasjonskurs for leger.

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

Norsk Thyreoideaforbund har fått egen Facebook-side, og det er nå mulig å få informasjon om stoffskiftesykdommer og NTFs aktiviteter også i denne kanalen. Siden vil fungere som et supplement til vårt medlemsblad Thyra og nettsiden, og vil bli oppdatert 1-2 ganger i uken.