Om lavt stoffskifte på God morgen Norge

Om lavt stoffskifte på God morgen Norge

Tirsdag 18/11 kunne God morgen Norge-seere oppleve lege Lars Omdal i samtale med Siv Cathrine Brauter (38) som har lavt stoffskifte. Lars Omdal sitter i NTFs faglige råd, og besvarer spørsmål i medlemsbladet Thyra. Les mer på Facebook!

Lavt stoffskifte etter stråling

Lavt stoffskifte etter stråling

Nesten én av fem brystkreftpasienter som har fått strålebehandling, får lavt stoffskifte etterpå, skriver Dagens Medisin.

Arbeid, trygd og pensjon

Arbeid, trygd og pensjon

– Sloss for stillingen din, og bruk tilretteleggingsplikten! oppfordret juridisk rådgiver Atle Larsen (FFOs Rettighetssenter) i foredraget «Rettigheter og plikter – arbeid, trygd og pensjon» under Stoffskiftekonfransen 2014. Les hele foredraget her.

Oppsummering av medlemsundersøkelsen

Oppsummering av medlemsundersøkelsen

Norsk Thyreoideaforbund (NTF) har gjennomført en stor spørreundersøkelse for personer med stoffskiftesykdom. Målet var å kartlegge viktige temaer som mestring, livskvalitet og diagnose.

Jan Erik Varhaug mottar Thyra-prisen 2014

Jan Erik Varhaug mottar Thyra-prisen 2014

Innstillingen begrunnes med hans mangeårige arbeid med klinikk, undervisning, organisering og forskning innen faget endokrin kirurgi.

Statsbudsjett 2015

Statsbudsjett 2015

Her kommer en oversikt over de viktigste forslagene i statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo kommune har etablert en traineeordning med formål å øke antall mennesker med funksjonsnedsettelser ansatt i Oslo kommune.

Ny ass. generalsekretær i NTF

Ny ass. generalsekretær i NTF

Helle Hagenau er ansatt som assisterende generalsekretær fra 13. oktober 2014 i et engasjement på ett år. Hagenau har lang og bred erfaring fra frivillige organisasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ny generalsekretær i NTF

Ny generalsekretær i NTF

Cathrine Schumann er ansatt som generalsekretær i Norsk Thyreoideaforbund fra 1. september 2014.

NTF har fått nytt forbundsstyre

NTF har fått nytt forbundsstyre

NTF hadde et flott landsmøte helgen 19.–21. september, og vi har nå fått nytt styre med bred og allsidig bakgrunn. Mange spennende saker sto på agendaen og vil bli presentert her på nettsiden etter hvert.

Finn dine egne optimale blodprøvesvar!

Finn dine egne optimale blodprøvesvar!

Spesialistene har kommet frem til at under behandling bør TSH og FT4 ligge innenfor et bestemt referanseområde.

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

Norsk Thyreoideaforbund har fått egen Facebook-side, og det er nå mulig å få informasjon om stoffskiftesykdommer og NTFs aktiviteter også i denne kanalen. Siden vil fungere som et supplement til vårt medlemsblad Thyra og nettsiden, og vil bli oppdatert 1-2 ganger i uken.

Å leve med lavt stoffskifte

Å leve med lavt stoffskifte

Det tok ti år fra symptomene oppsto og til hun fikk diagnosen. Deretter gikk det ti nye år før hun fikk riktig medisin. I dag føler Kristin Lund Blostrupsen omsider at hun er seg selv igjen.

Ventet i 10 måneder på kreftdiagnose

Ventet i 10 måneder på kreftdiagnose

Det gikk 10 måneder fra Lene Dalseg Sætre (21) oppsøkte lege til hun ble kreftundersøkt. Da viste det seg at hun hadde ondartet kreft i skjoldbruskkjertelen.

Virus vs. stoffskiftesykdom

Virus vs. stoffskiftesykdom

Ny norsk forskning viser at virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av stoffskiftesykdommer.

Øyeproblemer ved stoffskiftesykdom

Øyeproblemer ved stoffskiftesykdom

Øyekomplikasjoner i form av hevelse, utstående øyne og dobbeltsyn er et kjent symptom ved Graves sykdom, hypertyreose.

Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Her i NTF har vi ofte etterlyst norsk forskning på stoffskiftesykdommer, og nå har vi gleden av å informere om et ferskt prosjekt som gir mange interessante svar, blant annet på sammenhengen mellom stoffskifte og vekt, samt mellom stoffskifte og benskjørhet.

E-læringskurs for personer med høyt stoffskifte

E-læringskurs for personer med høyt stoffskifte

Norsk Thyreoideaforbund har fått tildelt midler til å lage et e-læringskurs for personer med høyt stoffskifte. Arbeidet er nå godt i gang, og kurset vil bli presentert på vår nettside i løpet av høsten.

Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.

Bruker du medisinen din riktig?

Bruker du medisinen din riktig?

Medisinene vi tar, inneholder virkestoffer som gjør oss friskere. Men feil bruk og oppbevaring kan forringe virkestoffene, slik at du ikke får optimal effekt av medikamentet.