Thyra 1
Materiellfrist 1. februar
Bladet sendes ut 27. februar 

Thyra 2
Materiellfrist 2. mai
Bladet sendes ut 29. mai

Thyra 3
Materiellfrist 1. august
Bladet sendes ut 4. september

Thyra 4
Materiellfrist 2. oktober
Bladet sendes ut 6. november