Neste nummer

  • Opplag 8 000
  • I sirkulasjon 29. mai—5. september 2017
  • Antall sider ca. 36
  • Format A4
  • Innleveringsfrist 2. mai 2017
  • Annonse helside 10 000 kroner
  • Annonse halvside 6 000 kroner
  • Annonse kvartside 3800 kroner

Kontakt Stoffskifteforbundet på 22 94 10 10 eller redaksjon@stoffskifte.org