Thyra er Stoffskifteforbundets medlemsblad.

Thyra inneholder stoff som for eksempel prisguide på medisiner og vitaminer, intervjuer, ernæringsstoff, treningstips, stoff om mestring, dybdeartikler om medisin, saker fra landsmøter og annet fra forbundets drift, forskning, samtaler med våre likepersoner, juridisk spalte og Spør legen-spalten.

Thyra gir verdifull hjelp og nyttige tips til våre medlemmer, og medlemsbladet kommer i postkassen 4 ganger i året.

I 2017 kommer bladet ut i begynnelsen av mars, juni, september og november.