Hvert år må flere hundre opereres for å fjerne hele eller deler av skjoldbruskkjertelen (tyreoidea) av forskjellige årsaker. Det kan være pga. ukontrollert høyt stoffskifte (disse har også eget kontaktutvalg), knutestruma eller kreft. Fjernes hele kjertelen, MÅ man ta tabletter med kunstig tyroksin, og behandlingen er livslang. Fjernes halve kjertelen, kan den andre halvdelen klare jobben, ev. med tilskudd av tyroksin.

Dosering av tyroksin
Det kan ta tid å finne riktig dose med tyroksin. Det er nok her de fleste strever, for er svært individuelt hvilken dose man opplever fungerer best.
Ved for høyt inntak av tyroksin kan man få symptomer på høyt stoffskifte, og kroppen går på «høygir».
Ved for lav dose kan man få symptomer på lavt stoffskifte – kroppsfunksjonene går tregere.

Kreft i skjoldbruskkjertelen
Opereres man for kreft i skjoldbruskkjertelen, krever det at man følges opp av spesialist og følger et eget behandlingsregime. Behandlingen er ofte radioaktivt jod.
Det finnes flere typer av denne kreftformen, og de fleste har stort sett svært god prognose.