Hos noen pasienter inneholder skjoldbruskkjertelen knuter, alt fra én til svært mange. Noen av disse knutene kan produsere store mengder stoffskiftehormon (toksisk knutestruma), som medfører store plager, og man vil da vurdere å fjerne kjertelen kirurgisk.

Hos noen kan strumaen bli så stor at den trykker på luftrøret og på stemmebåndene, og disse pasientene vil også bli vurdert for operasjon.