Symptomer

 • Rask puls eller hjertebank
 • Skjelving på hendene
 • Økt varmeproduksjon, særlig ved anstrengelse
 • Økt appetitt
 • Vekttap
 • Diaré
 • Muskelsvakhet
 • Uro i kroppen
 • Humørsvingninger og nervøsitet
 • Søvnproblemer
 • Varierende øyeproblemer med tåreflod eller fremstående øyne med stirrende blikk

Hva er hypertyreose?

Hypertyreose, eller høyt stoffskifte, er en sykdomstilstand i skjoldbruskkjertelen.

Hypertyreose kan forårsake tilleggslidelsen eksoftalmus, en øyesykdom med fremstående øyne. Stoffskiftehormonet tyroksin virker inn på hver celle i hele kroppen, De fleste tilfeller av hypertyreose hører til samme sykdomsgruppe som diabetes, cøliaki, revmatisme med flere. Har du først fått en, har du lettere for å få andre av disse sykdommene. Kvinner rammes hyppigere enn menn, og sykdommen debuterer som oftest i 20-40 årsalderen. Det kan være forskjellige årsaker til hypertyreose.

Diagnose

Ved hjelp av blodprøve kan legen kartlegge mengden av tyroksin i blodet. Ultralyd og røntgenundersøkelser vil fortelle om kjertelens størrelse, form og funksjon og er nødvendig alt etter hva som forårsaker det høye stoffskiftet.

Behandling

Hypertyreose behandles som oftest med Neo-Mercazole for å redusere eller blokkere produksjonen av stoffskiftehormoner.