Hvilke preparater med T3 og T4 er vanligst i Norge? T4 er standardbehandlingen ved lavt stoffskifte. De tilgjengelige T4-preparatene i Norge er Levaxin og Euthy­rox. T3 brukes bare ved kombinasjonsbehandling, unntatt i spesielle tilfeller. Det tilgjengelige T3-preparatet er Liothyronin. Armour Thyroid og Erfa Thyroid (begge ikke-registrerte preparater) inneholder både T4 og T3. Disse preparatene inneholder mye T3 i forhold til T4 og bør derfor kombineres med et T4-preparat.

Når på døgnet bør medisinen tas?
Tyroksin (T4) kan i prinsippet tas når som helst på døgnet, siden T4 holder seg så lenge i kroppen (halve­ringstiden er ca. sju dager). Det anbefales vanligvis å ta tabletten om morgenen fordi det er enklest for de fleste. Noen foretrekker imidlertid å ta den om kvelden, og det er ikke noe i veien for det. Man bør prøve å ta den til noenlunde samme tidspunkt hvert døgn, men det gjør ikke noe om det går noen timer utenom på enkelte dager. For T3-holdige preparater (Liothyronin, Armour, Erfa) bør dagsdosen helst deles i to og tas om morgenen og ettermiddagen, eventuelt kvelden.

Bør man være fastende?
Ja, det anbefales å ta tabletten på fastende hjerte. Vent i ca. 30 minutter før du spiser frokost.

Bør medisindosen være lik hver dag?
Det er naturlig med variable dagsdoser av T4 ettersom mange har behov for å finjustere ukedosen. Det kan hende at enkelte pasienter er følsomme for små variasjoner i T4-nivå fra dag til dag, selv om det altså i hovedsak er hele uken som gjelder. Tablettene fås i størrelse på 25 mikrogram, så hvis man skal øke dosen med 50 mikrogram per uke, kan man for eksempel spre det over to dager med 25 mikrogram ekstra. Dagsdosen av T3 bør helst være lik hver dag, ettersom T3 holder seg mye kortere tid i kroppen (halveringstid på ca. ett døgn).

Hva kan redusere opptaket?
Flere stoffer i maten og i en del kosttilskudd kan hemme opptaket av T4 og T3 i tarmen hvis man tar dem samtidig med medisinen. De to viktigste å huske på er kalsium og jern. Når det gjelder kalsium, bør en være spesielt oppmerksom på melkeprodukter. Det er mange eksempler på at stoffskiftet har «gått i kjelleren» med betydelig TSH-økning etter at en for eksempel har fått påvist lavt jernlager og tatt jerntilskudd samtidig med stoffskiftemedisinen. Kaffe, soya, spirulina, fiber og syreblokke­re kan også hemme opptaket. Den generelle tommelfingerregelen er at stoffskiftehormon bør tas for seg selv, ikke sammen med andre medisiner, kosttilskudd eller mat.

Er det bedre å fordele medisindosen utover dagen?
Ikke når det gjelder preparater med bare T4. Når det gjelder T3, bør dagsdosen todeles, som nevnt, for å unngå for høye T3-topper i blodet, noe som kan være uheldig og gi hyperlignende bivirkninger.

Kan man ta glemt dagsdose neste dag, altså dobbel dose?
Når det gjelder T4, bør man ta glemt dagsdose neste dag. Ettersom det først og fremst er ukedosen som gjelder, vil man komme riktig ut når uken har gått. Imidlertid bør de som kan tenkes å få negative virkninger av dobbel dose T4, for eksempel de med hjerte-karsykdom, eldre eller personer som er svært følsomme for doseøkninger, fordele den glemte dagsdosen over to eller tre påfølgende dager. Når det gjelder glemt dagsdose T3, bør man ikke ta dobbel dose neste dag, ettersom det kan føre til en bølge av for høyt stoffskifte.

Hvor lenge bør man vente med inntak av andre medisiner etter å ha tatt tyroksin?
Det bør gå ca. to timer fra du har tatt tabletten og til du tar medisin som kalsium, jern og syrehemmer med aluminium.

Hva hvis man ved et uhell har tatt for stor dose? 
Ta tilsvarende mindre neste dag. Slik jevner det seg ut i løpet av uken, og stoffskiftet balanserer seg raskt.

Hva bør jeg tenke på hvis jeg tar andre medisiner i tillegg til tyroksin?
Når man starter på andre medisiner, er det alltid lurt å spørre legen om det vil påvirke stoffskiftet. For de aller fleste medisiner er det ikke noe problem. Ved usikkerhet kan det være lurt å sjekke stoffskiftet med en blodprøve (TSH, FT4) et par måneder etter oppstart på ny medisin. Når det gjelder preparater med østrogen (p-piller eller hormontilskudd ved overgangsalder), er de blant de medisinene som kan påvirke stoffskiftet, og T4-dosen må ofte justeres litt opp (og litt ned når man slutter med p-piller/østrogen).

Kan jeg ta tyroksin når jeg er gravid?
Ja, det er svært viktig å være nøye med å ta stoffskiftemedisinen under svangerskapet, og sjekk verdiene ofte. Ofte må dosen justeres litt opp (ca. 20 prosent) i starten av graviditeten på grunn av de store hormonelle endringene i kroppen. Har man problemer med kvalme og oppkast om morgenen, er det viktig å ta tablettene senere på dagen. Ta ny dose hvis du kaster opp rett etter inntak. Stoffskiftehormonene er avgjørende for vekst og utvikling av fosteret. Se ellers artikkelen i Thyra nr. 1–13 om graviditet og stoffskifte.

Hvor lenge er Levaxin holdbar?
2 år, se pakningen. Bør oppbevares beskyttet mot lys på grunn av ustabilt stoff.

Finnes det Levaxin uten laktose?
Ja, Levaxin 0,1 mg uten laktose finnes på registreringsfritak. Legen må søke på eget skjema.


Kan man ha normale blodverdier, men likevel føle seg dårlig?

Ja, man kan ha normale blodverdier, men likevel ha symptomer.


Når bør man sjekke blodprøver etter doseendring? 

Det bør gå ca. 6 uker.


Kan jeg ta medisinene sammen med mat og drikke? 
Ja, men ikke sammen med mat som påvirker opptaket av tyroksin i kroppen.

Kan jeg ta stoffskiftemedisinene sammen med andre medisiner? 
Ja, det kan du, men vær klar over at enkelte medisiner og kosttilskudd påvirker opptaket av tyroksin i kroppen.

Kan jeg bestille time hos endokrinolog?
Det er fastlegen som kan henvise til spesialist/endokrinolog.

Kan dere anbefale en god fastlege/spesialist?

Stoffskifteforbundet får mange henvendelser om aktuelle fastleger eller spesialister som er gode på behandling av en bestemt sykdom. Forbundet ønsker verken å anbefale eller fraråde bruk av navngitte leger/spesialister. Forbundet har ikke noen form for kvalitetssikring av fastleger/leger/spesialister osv. og heller ikke en landsoversikt over alle som arbeider med stoffskiftesykdom. Videre er det store individuelle forskjeller i hvordan man oppfatter en lege i et lege/pasient-forhold.
Har du fått henvisning fra fastlegen din til spesialist, har du to muligheter: enten å kontakte en endokrinolog på et sykehus med indremedisinsk/endokrinologisk avdeling eller en privatpraktiserende spesialist med refusjonsavtale.
På den private nettsiden legelisten.no kan du lese andre pasienters vurderinger av leger og tannleger, som de har brukt i dag eller har hatt tidligere. Slike erfaringer kan ikke leses som en fasit over hvordan en lege eller tannlege er overfor alle pasienter, men kan likevel gi en pekepinn om hvordan andre pasienter oppfatter vedkommende.

Stoffskifteforbundet har laget en oversikt over sykehus som har tilknyttet endokrinolog eller endokrinologisk avdeling.

Klikk her for å åpne dokumentet: Sykehus med endokrinologisk avd oppdatert januar 2017