Dette er noen av fordelene du får som medlem i Stoffskifteforbundet

  • Oppdatert kunnskapforskning og behandling
  • Medlemsbladet Thyra fire ganger i året
  • Kurs og seminarer til medlemspris
  • Delta i organisasjonsarbeid gjennom ditt lokallag og knytte nettverk
  • Rabatterte hotellavtaler
  • Kontakt med likepersoner som har tilsvarende diagnose som deg selv

Fra 1. januar 2017 har vi 3 medlemskategorier i Stoffskifteforbundet

Hovedmedlem – fulle rettigheter. Mottar Thyra 4 ganger i året, kan delta til medlemspris på alle aktiviteter i lokallaget og sentralt, har stemmerett på årsmøter og kan velges inn i styrer og utvalg.

Ungmedlem personer i alderen 15–36 år. Fulle rettigheter. Mottar Thyra 4 ganger i året, kan delta til medlemspris alle aktiviteter i lokallaget og sentralt, har stemmerett på årsmøter og kan velges inn i styrer og utvalg.

Familiemedlem – begrensede rettigheter. Må være bosatt på samme adresse som hovedmedlem/ungmedlem, men mottar ikke Thyra, har ikke stemmerett, mottar ikke lodd til landslotteriet, men kan delta på alle medlemsaktiviteter til medlemspris.

Ved innmelding får du tilsendt informasjonsmateriell, og årets utgaver av medlemsbladet Thyra.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 dager fra vi mottar innmeldingen til du får tilsendt velkomstinformasjon og materiell. 

Velkommen som medlem!

Send alternativt informasjon som dette skjema inneholder til medlem@stoffskifte.org

knapp-bli-medlem