Dette er noen av fordelene du får som medlem i Stoffskifteforbundet

  • Oppdatert kunnskapforskning og behandling
  • Medlemsbladet Thyra fire ganger i året
  • Kurs og seminarer til medlemspris
  • Delta i organisasjonsarbeid gjennom ditt lokallag og knytte nettverk
  • Rabatterte hotellavtaler
  • Kontakt med likepersoner som har tilsvarende diagnose som deg selv

Fra 1. januar 2017 har vi 3 medlemskategorier i Stoffskifteforbundet

Hovedmedlem – fulle rettigheter. Mottar Thyra 4 ganger i året, kan delta til medlemspris på alle aktiviteter i lokallaget og sentralt, har stemmerett på årsmøter og kan velges inn i styrer og utvalg.
Medlemskapet koster 400 kr per år.

Ungmedlem personer i alderen 15–36 år. Fulle rettigheter. Mottar Thyra 4 ganger i året, kan delta til medlemspris alle aktiviteter i lokallaget og sentralt, har stemmerett på årsmøter og kan velges inn i styrer og utvalg.
Medlemskapet koster 100 kr per år.

Familiemedlem – begrensede rettigheter. Må være bosatt på samme adresse som hovedmedlem/ungmedlem, men mottar ikke Thyra, har ikke stemmerett, mottar ikke lodd til landslotteriet, men kan delta på alle medlemsaktiviteter til medlemspris.
Medlemskapet koster 100 kr per år.

Ved innmelding får du tilsendt informasjonsmateriell, og årets utgaver av medlemsbladet Thyra.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 dager fra vi mottar innmeldingen til du får tilsendt velkomstinformasjon og materiell. 

Ved innmelding fra og med 1. november 2017 er medlemskontigenten 100 kr for medlemsskap i resten av 2017. Da får du det siste nummeret av medlemsbladet Thyra og registreres i medlemsregisteret. Hvis du melder deg inn før 1. november (fullpris), får du alle fire nummer av Thyra.

Kontonummer: 4280 13 34436

Velkommen som medlem!

Send alternativt informasjon som dette skjema inneholder til medlem@stoffskifte.org

knapp-bli-medlem