Stoffskifteseminaret 2017 – rettelse av tidspunkt.

I 2017 arrangerer Stoffskifteforbundet årets Stoffskifteseminar.

I neste nummer av vårt medlemsblad Thyra fremkommer dessverre feil dato. Riktig tidspunkt er lørdag og søndag 21. – 22. oktober.

Vi beklager feilen. Program er under utarbeidelse.