Statsministerens tale 1. nyttårsdag løftet frem hva enkeltmennesker kan oppnå gjennom engasjement, initiativ og mot. Likemannsarbeid/likepersonsarbeid ble trukket frem som et eksempel på personlig initiativ!

Erna Solberg forklarte likepersonsarbeid blant annet at mennesker med alvorlig sykdom kan hjelper andre fordi de forstår de følelsesmessige sidene av å ha en alvorlig eller kronisk sykdom. Hun sa at den kunnskap egen erfaring gir, er viktig.

Stoffskifteforbundet vet at når det dukker opp en diagnose, dukker det opp spørsmål. Vi er stolte og takknemlige av våre mange likepersoner som bidrar med gode råd og veiledning til dem som har et barn med en stoffskiftediagnose, til de med kreft i skjoldbruskkjertelen eller til personer med høyt- eller lavt stoffskifte.

Tusen takk for innsatsen!

Vi har mange nye likepersoner som snart vil presenteres på våre nettsider.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen