Stoffskifteforbundet ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å bli likepersoner, og som vil være med på å bygge opp et nasjonalt kontaktutvalg for pårørende til personer med stoffskiftesykdom.

 

På landsmøtet på Hamar høsten 2016 ble det vedtatt at Stoffskifteforbundet skal etablere et eget kontaktutvalg med likepersoner for pårørende. Bakgrunnen for vedtaket er egentlig åpenbar – også pårørende til personer med kroniske sykdommer kan trenge noen å snakke med om sin situasjon.

Når en ektefelle, partner eller en annen nærstående får en kronisk sykdom, påvirker det hele familien og omgivelsene. For den som er blitt syk, innebærer det kanskje en fullstendig omlegging av livet. For de pårørende er utfordringen å finne sin nye rolle.

Hvilke hensyn må man ta, og hvordan skal man være sammen etter dette?

De pårørende er ofte en gruppe som blir glemt i den nye situasjonen. Søkelyset er på den syke, mens få spør om hvordan de pårørende har det.

De fleste likepersoner får minst like mye tilbake som de gir. Å dele erfaringer, lytte, være til stede for noen og gi tips og råd er – i tillegg til å være god hjelp for andre – også givende og utviklende for likepersonen.

Er du pårørende og vil bli likeperson? Kontakt Stoffskifteforbundets administrasjon på post@stoffskifte.org eller ring generalsekretær Eddy Kjær på 22 94 10 10. Du trenger ingen forkunnskaper.

Det blir gitt en to-trinns opplæring i likepersonsarbeid.