Forbundet ble stiftet 18. desember 1990. I dag har organisasjonen ca. 7100 medlemmer og 28 aktive lokallag.

Stoffskifteforbundet ivaretar interessene til personer med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel, og driver opplysende og rådgivende virksomhet. Organisasjonen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral og er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede og Studieforbundet Funkis.

Litt om Stoffskifteforbundet historie
Etableringen av organisasjonen skjedde som en følge av økt fokus på situasjonen til mennesker som hadde sykdommen hypotyreose. En av de som bidro aktivt til dette, var journalist Per Egil Hegge med boken «Og så må du ikke stille spørsmål». Organisasjonen het da Norsk Hypothyreoseforening. 1. januar 2003 skiftet den navn til Norsk Thyreoideaforbund. 1. januar 2015 skiftet vi navn til Stoffskifteforbundet.

Forbundet har vokst gradvis og opplever stor medlemstilstrømning. Det er i dag ca. 28 lokallag og 4 regionråd, som dekker hele landet. Fortsatt etableres det nye lokallag, takket være engasjerte personer rundt omkring i landet.

Organisasjonen etablerte sin egen administrasjon i år 2000. Administrasjonen har 3 fast ansatte. Generalsekretær er Eddy Kjær. Kontoret er bemannet daglig. Stoffskifteforbundet ledes av et forbundsstyre valgt på landsmøtet, styreleder er Venche Fagereng.

Organisasjonen har kontaktpersoner for følgende:

  • Lavt stoffskifte – hypotyreose
  • Høyt stofskifte – hypertyreose
  • Kreft- og tyreoideaopererte
  • Ungdom med stoffskiftesykdommer
  • Menn med stoffskiftesykdom
  • Foreldre til barn med stoffskiftesykdom

Stoffskifteforbundet utgir medlemsbladet Thyra 4 ganger i året. Redaktør for Thyra er Øystein Eian. Vi holder likepersonseminar for medlemmene hvert år. Lokallagene holder møter med foredrag, og organiserer likepersongrupper.