I 2003 opprettet Stoffskifteforbundet et faglig råd for å styrke arbeidet med å bedre vilkårene for personer med tyreoideasykdom.
Som navnet sier, er det et utvalg hvor alle medlemmene har faglig kompetanse og interesse for tyreoideasykdom. Faglig råd er et rådgivende organ for forbundsstyret og forbundet på det medisinske feltet, og skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Rådets viktigste oppgaver 
• å medvirke og stimulere til opplysningsarbeid og opplæring for medlemmer og deres nærpersoner, for ulike faggrupper og for befolkningen generelt
• å medvirke og stimulere til god standard på diagnostikk, behandling og mestringstiltak
• svare på henvendelser/spørsmål fra forbundsstyret
• bidra i Thyra med artikler, intervjuer og ”Spør legen”-spalten
• oppdatere Stoffskifteforbundet på aktuell forskning og utvikling innenfor fagfeltet thyreoideasykdommer
• medvirke og stimulere til forskning og fagutvikling


Faglig råd består av følgende medlemmer:

Sara Hammerstad 
Dr. med, spesialist i endokrinologi og indremedisin,  Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Aker

Ingrid Norheim
Spesialist i endokrinologi og indremedisin, samt doktorgrad i endokrinologi, Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Aker

Lars Omdal
Allmennlege med fokus på helhetsmedisin, Balderklinikken, Oslo

Fuk-Tai Sundvor 
Spesialist i allmennmedisin,  Christiania medisinske senter, Oslo

Renate Regine Pettersen
Geriater og fagansvarlig overlege dr. med på Daghospital & geriatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker