Stoffskifteforbundet er representert med lokallag i alle fylker. Noen fylker har også ungdomskontakt, kontaktperson for barn med stoffskiftesykdommer og kontaktperson for hypertyreose (høyt stoffskifte).

Lokallagene skal arbeide for å fremme forbundets formål, og være en lokal møteplass for medlemmene. I ditt lokallag møter du andre i samme situasjon, og kan snakke med mennesker som har lang erfaring med sykdommen. Lokallagene arrangerer møter og temakvelder, driver likepersonarbeid og gir deg mulighet for erfaringsutveksling. Noen lokallag har også tilbud om cafétreff, svømming mm.
Kontaktpersonene har selv hypotyreose/hypertyreose, og alle har taushetsplikt.