Dagens Medisin

Den Norske Legeforening
Liste over godkjente endokrinologer

Endrocrine Disorders and Endocrine Surgery

Fastlegen

Felleskatalogen
Oversikt over og bruk av legemidler

helsebiblioteket.no
Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nettstedet HelsE-Vett

Norges Apotekerforening

Norsk helseinformatikk
Norges største helsenettsted med over 3500 artikler og over 1000 illustrasjoner/bilder/videoer. Informasjonen er gratis tilgjengelig for alle.

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk tyreoideagruppe
Undergruppe av Norsk Endokrinologisk Forening, som består av leger fra forskjellige spesialfelt, deriblant endokrinologer, endokrinkirurger, spesialister i øye- og ØNH, barne- og kvinnesykdommer, nukleærmedisinere, røntgenleger, cytologer og fastleger.

Screening av nyfødte for Føllings sykdom og hypotyreose

Tidsskrift for Den Norske Legeforening

Thyroid Disease