Tove Bergstrøm, fungerende styreleder, holdt en riktig god åpningstale på landsmøtet 2016. Hun satt både Hamar og Stoffskifteforbundet på kartet, presenterte det allsidige arbeidet i administrasjonen, i lokallagene og i Faglig råd, og belyste viktigheten av vårt likepersonsarbeid — et satsningsområde i Stoffskifteforbundet. Bergstrøm appellerer til å være åpen om diagnosen, og etterlyser mer forskning på stoffskifte, samtidig som hun synliggjør forbundets bidrag til forskning blant annet gjennom deltagelse i forskningsprosjektet til professor Hans Ragnar Preus, som studerer sammenhengen mellom periodontitt og stoffskiftediagnose. Fire andre forskere ønsker nå samarbeid med forbundet.

Valgkomiteen, ledet av Dag Lund-Fallingen, har fokusert på «representanter fra alle regioner, aldre og kjønn».

Kari Akselvoll Lorentsen og Tom Johnsen stilte ikke til gjenvalg.

Det nye styret som ble valgt søndag 25. september 2016 av 50 stemmeberettigede på Scandic Hamar, ser slik ut:

Venche Fagereng, styreleder
Venche Fagereng leder Vesterålen lokallag.
Hun var forhindret fra å delta på landsmøtet, og ble presentert av valgkomiteen.
Venche Fagereng har lang erfaring fra ulike verv, lang ledererfaring fra kommune og privat sektor, lederutdanning og meget god økonomiforståelse. Hun er rolig og tilbakelent, og er også godt kjent fra lang fartstid i forbundet. Selv ønsket hun å meddele at hun «ønsker å være en pådriver for et godt klima i forbundet, for at Stoffskifteforbundet skal utgjøre en forskjell for enkeltmennesker, og for at vår sak skal bli hørt».

Toril Simonsen, nestleder
Toril Simonsen leder Oslo og Follo lokallag.
Simonsen er fra filmbransjen, og har mye erfaring fra styrearbeid både privat og offentlig. Simonsen har ambisjoner om å bringe inn mer forskning på agendaen, og vil få løftet sykdommen opp på et nivå der helsearbeidere og politikere har mer forståelse for den. Simonsen har også bakgrunn fra databransjen, og vil stimulere til gode løsninger for alle regioner og lokallag, slik at man får nyttige IKT-løsninger for alle i forbundet.

Styremedlemmer
Siri Elise Enoksen er leder i Region Nord og leder i Salten lokallag.
Hun er også likeperson i Stoffskifteforbundet. Enoksen har en bachelorgrad i biologi, og en master i marin økologi. Hun beskriver seg selv som strukturert og erfaren, og har lang erfaring med lavt stoffskifte. Enoksen vet hvor vanskelig det kan være å ha en kronisk sykdom i starten av livet og voksenlivet – fanesaken hennes er å få opprettet ungdomsledd i forbundet.

Jo Inge Kaastad er sivilingeniør fra NTH/NTNU, han er fra Skreia ved Mjøsa. Hans samboer har hatt det tøft mens Jo Inge har vært diagnostisert siden 2013, han vet nå at han har hatt stoffskiftesykdommen lenge. Kaastad har jobbet frivillig i flere prosjekter/arrangementer, som under OL og VM. Han jobber i Ruter. Kaastad bringer mannsperspektivet med seg inn i styret. Nøkkelord for arbeidet er «samarbeid». Kaastad har allsidig styreerfaring.

Ruth Grebstad er styremedlem og likepersonansvarlig i Sykkylven og Stranda lokallag, og sitter som medlem i Kontaktutvalg hypotyreose. Grebstad representerer blant annet en kontinuitet mellom det tidligere- og nåværende styret.

Varamedlemmer
1. Anne Kristin Lein er likepersonansvarlig og styremedlem i Trondheim og omegn lokallag. Lein ønsker å styrke sitt bidrag i Stoffskifteforbundet ved å være bindeledd mellom helsevesen og pasient. Hun ønsker å være med, slik at det vedtas endringer politisk. Lein har ambisjoner om både TV-aksjon og en kongelig beskytter, «slik at vi blir hørt gjennom folk som blir tatt på alvor».

2. Aina Skailand er i dag leder av Sandnes og Jæren lokallag. Hennes fanesaker er at fastlegeleddet skal få mer kunnskap for å kunne gi vår pasientgruppe optimal behandling. Hun ønsker et sterkt forbund som er aktivt og synlig i flere fora, på en måte som bidrar til mer forskning, større politisk interesse og konkrete handlinger som styrker vår pasientgruppes tilbud og rettigheter. Skailand er engasjert, løsningsorientert og handlekraftig, hun har jobbet med markedsføring, forretningsutvikling og ledelse det meste av sin karriere.

3. Ingjerd Henriksen er nestleder og likepersonansvarlig i Oslo og Follo lokallag, og sitter i kontaktutvalget for hypotyreose. Henriksen har vært et aktivt medlem i Stoffskifteforbundet i en årrekke. Hennes fanesak er at de skal unge høres i forbundet. Henriksen har organisasjonserfaring, og har vært aktiv innen sport.

Gratulerer! 

Landsmøtet valgte også valgkomité.
Valgkomiteen 2016–2020 består av:

Dag Lund-Fallingen, leder
Inger Bjørkum Leigvold, nestleder
Therese Sogn
Marianne Enoksen
Turid Hult

Landsmøtet 2016 ble ledet av Magnar Sortåsløkken og Hans Ekornholmen. De erfarne og trivelige møtedirigentene loset oss stødig gjennom hele helgen, ispedd morsomme lokalhistorier fra Hamar-traktene, som bidro til hyggelig stemning og munterhet i salen.

Tusen takk til alle 86 fremmøtte, som gjorde landsmøtet 2016 til en veldig bra samling! 

Og en ekstra stor takk til Tove Bergstrøm, Karin Henriksen, Ruth Fjørtoft Grebstad, Kari Akselvoll Lorentsen og Tom Johnsen som har gitt mye av sin tid for å lede Stoffskifteforbundet frem mot dette landsmøtet. Vel blåst!