Lærings- og mestringssenterkurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom.

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet innsikt i egen situasjon, slik at det blir lettere å mestre hverdagen. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende. Stoffskifteforbundet samarbeider med flere LMS-sentre om kurs i stoffskiftesykdommer, og du vil alltid møte en erfaren brukerrepresentant fra forbundet på disse kursene.

Før sommeren

Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar
HYPOTHYREOSE, MESTRINGSKURS FOR DEG MED LAVT STOFFSKIFTE
Kurset går over 2 dager
Tid: mandag og tirsdag 3. og 4. april 2017 (begge dager)
Hypothyreose mestringskurs 3. og 4. april 2017 program

Bærum sykehus, hypotyreose
18. og 24. april
Kl. 9–15
Klikk her for mer informasjon.

Bergen: 4. og 5. mai

https://helse-bergen.no/arrangementer/hypothyreose 


Sykehuset Notodden: 10.mai 

 • Medisinske forhold
 • Psykologiske forhold
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Rettigheter
 • Stoffskifteforbundet (STOFO)

Klikk her for mer informasjon. 

Etter sommeren

LMS Kristiansund sykehus 
19. og 20. september.
Kurset gjelder for all stoffskifteproblematikk.

LMS Tromsø avholder Cancer tyreoidea-kurs 3. og 4. oktober ved UNN.

Sykehuset Namsos

For pasienter med hypotyreose.
Tid: 16. og 23. oktober 2017.

Pasientene må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. De betaler kun en egenandel for begge dagene.

Kursets innhold:

 • Sykdomslære ved endokrinolog
 • Farmasøyt forteller om medisiner ved hypotyreose
 • Fysioterapeut gir tips og råd om fysisk aktivitet og stressmestring
 • En brukerrepresentant har innlegg
 • Flere refleksjonssamlinger med ulike spørsmål/tema
 • Legens time, der pasienter får stille spørsmål direkte til endokrinolog.

For spørsmål, ring Tove Falmår på 74 21 56 99 eller send en e-post til tove.falmar@hnt.no

Kurs på LMS-sentrene

Stoffskifteforbundets administrasjon sjekker med jevne mellomrom kursoppføringer for hele landet. Vi kan ha oversett noe, så sjekk selv i tillegg.

Her er litt generell informasjon om innholdet i et at de mange kursene, slik at du får en idé om hvordan dagene blir:
Sykdom i skjoldbruskkjertelen_Sørlandet sykehus.pdf Sykdom i skjoldbruskkjertelen_Sørlandet sykehus.pdf

For å delta på et LMS-kurs må man ha henvisning fra fastlegen.
Kursavgiften svarer til egenandel hos spesialist. Har du frikort, koster de ingen ting.
For informasjon om kurs, kontaktinformasjon osv., klikk på lenkene under.

Generell lenke med mye informasjon om LMS-kurs i hele landet: http://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laerings-og-mestringssentre-i-helseforetakene/

Disse sykehusene avholder jevnlig LMS-kurs for personer med stoffskiftesykdommer – klikk for å åpne lenke

Sjekk på sykehusenes nettsider for datoer.

Her er en oversikt over alle LMS-sentre i Norge:
http://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laerings-og-mestringssentre-i-helseforetakene/

I tillegg til kurs rettet mot bestemte diagnosegrupper, arrangerer ulike LMS-sentre også mer generelle kurs om mestring og motivasjon på tvers av diagnoser. Disse er ikke i samarbeid med Stoffskifteforbundet.