Når man får en diagnose, dukker det gjerne opp mange spørsmål. Hvordan vil det være å leve med en stoffskiftesykdom? Er det spesielle ting jeg bør vite om? For mange er det viktig å få noen å snakke med.

Å få en kronisk sykdom kan være vanskelig å takle i seg selv. Du føler kanskje at familie og venner ikke er forståelsesfulle nok, og i den nye situasjonen du er i, er det kanskje ikke så lett for deg å formidle hvordan du har det. Da kan det være godt å snakke med en som har gjennomgått det samme som deg.

Nettopp dette kan kontaktutvalgene våre hjelpe deg med. Deres oppgave er å ivareta interessene til sine respektive diagnosegrupper og kategorier gjennom informasjon og likemannsarbeid.

Medlemmene i kontaktutvalgene er ikke medisinsk personell, og de er ikke ansatt i Stoffskifteforbundet. De er frivillige som har tatt på seg en oppgave fordi de ønsker å hjelpe andre med stoffskiftesykdom. De er medlemmer av Stoffskifteforbundet, og har selv en stoffskiftesykdom som de har lang erfaring i å leve med og mestre. I tillegg har de gjennomgått likemannsopplæring og blitt godkjent som likemenn. Gjennom dette arbeidet har de tilegnet som mye kunnskap og erfaring om sykdommen og hvordan man kan leve best mulig med den. Det betyr at de kan være en ressurs for deg.

Alle medlemmer i kontaktutvalgene har taushetsplikt. Du er hjertelig velkommen til å ringe dem og slå av en prat!