Takeda har besluttet at de ikke lenger vil  levere Levaxin uten lactose.

 

Det finnes alternative varer på markedet som kan dekke pasientenes behov.

Levaxin:

298186  L-THYROX HEX TAB 100MCG U/LAKT     100ENPAC (MT i Tyskland, selges på godkjenningsfritak i Norge)

345346  L-THYROXIN-NA RATIO TAB 100MCG     100ENPAC (MT I Tyskland, selges på godkjenningsfritak i Norge)

364632  L-THYROXINE DRÅPER 150MCG/ML           15ML (MT i Frankrike, selges på godkjenningsfritak i Norge)

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre for pasientene.

Pasientene som bruker Levaxin uten lactose, kan diskutere alternativ behandling med egen lege.