Stoffskifteforbundet har utarbeidet informasjonsark beregnet på alle som jobber med barn og unge i skole, barnehage, PPT-tjeneste, i forbindelse med fritidsaktiviteter, eller i andre sammenhenger.

Dersom du har barn med stoffskiftesykdom og opplever at det ikke tilrettelegges godt nok for barnets behov i barnehagen, på skolen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter, kan du skrive ut informasjonsark herfra og levere til læreren eller andre. Det samme gjelder for deg som selv er ung og opplever at lærere eller andre ikke forstår hvordan du har det. Kanskje blir det lettere for dem å tilrettelegge på en god måte hvis de får mer kunnskap om sykdommen. Vi kan selvsagt også sende deg det du ønsker. Ta i så fall kontakt med administrasjonen.

Last ned arkene her:

Lavt stoffskifte barn og unge

Høyt stoffskifte_barn og unge