Høyt stoffskifte


Prat med en likeperson: Berit Toskedal Kvilhaug

Man må få målt T4, T3 og TSH, anti-TPO og TRAS. Dette er et minimum, for å få stilt en riktig diagnose, slik at man får riktig behandling, sier likeperson Berit Toskedal Kvilhaug.
Les mer


Høyt stoffskifte – Graves sykdom

Legens møte med en pasient kan enkelte ganger bære preg av at pasienten er rastløs, har et klamt håndtrykk og hvor pasienten oppgir å være lett irritabel og sliten. Blodprøvene viser at stoffskiftet er forhøyet. Hva skjer nå?
Les mer


Prat med en likeperson: Vigdis Bergh

Vigdis Bergh (59) er nestleder i Stoffskifteforbundets Regionråd Øst, og har vært likepersonansvarlig siden 2009. Hun har høyt stoffskifte. En diagnose hun brukte årevis på å få.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel