Aktuelt


Har hatt litt alzheimertendens

En stoffskifte sykdom ga OL-utøver Gro Marit Istad Kristiansen hukommelsesvikt og konsentrasjonsvansker.
Les mer


Økt interesse for forskning på stoffskiftesykdommer


Les mer


Ny antidiskrimineringslov

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne trådde i kraft fra nyttår.
Les mer


Opptatt på Politihøgskolen med lavt stoffskifte

Thea Gjerstad fikk likevel ta opptaksprøven. Hun klarte denne med glans og har fått beskjed om at hun blir tatt opp som elev ved Politihøgskolen.
Les mer


Leger, vis respekt!

Norsk Thyreoideaforbund får vi fortsatt medlemmer som har gått i årevis og utviklet symptomer som vektøkning, depresjon, muskel- og skjelettsmerter, ekstrem tretthet, problemer med konsentrasjon og hukommelse, frossenhet, hjerteproblemer, redusert sexlyst osv. før legen har tenkt på å sjekke stoffskiftet.
Les mer


Artikkel i VG om lavt stoffskifte

Kristin Kvalsnes, fungerende Forbundsleder i NTF og overlege Louise Koren Dahll, spesialist i indremedisin ved Aker Universitetssykehus, ble i artikkelen intervjuet om lavt stoffskifte og vektøkning.
Les mer


Ungdom møter mistro i NAV

Det synes som ungdom med kroniske lidelser, ofte med diffuse symptomer hvor formen kan variere fra dag til dag, ikke blir trodd når de sier de at deres høyeste ønske er å få seg en jobb.
Les mer


Riktig stoffskiftemedisin?

Legemiddelverket har satt tyroksinpreparater på begrenset bytte. Dette skal bare gjelde de som er nydiagnostiserte. NTF har fått tilbakemelding fra "gamle" pasienter, som er blitt tilbudt et annet preparat på apoteket. Vær OBS på dette, og skift ikke medisin uten at det skjer i samarbeid med legen!
Les mer


Gravide må screenes for stoffskiftesykdom

I sitt brev til helseminister Bjarne Håkon Hanssen understreker forbundsleder Bente Bakke hvor viktig det er med screening av stoffskiftet til gravide.
Les mer


Tiden er kostbar for barn som får stoffskiftesykdom!

Alle nyfødte i Norge blir screenet for stoffskiftesykdom. Barnelege Jens Jørgensen er medisinsk daglig leder ved Nyfødtscreeningen på Rikshospitalet og har ansvaret for analyseresultatene fra alle barn som fødes i Norge.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel