Aktuelt


Frikortbeløpene heves

Beløpene som gir deg rett til frikort for helsetjenester, økes med 60 kroner fra 1. januar 2013. Stortinget har bestemt at beløpet for egenandelstak 1 økes til 2040 kroner og for egenandelstak 2 til 2620 kroner. Dette berører rundt 1,2 millioner innbyggere.
Les mer


Thyra-prisen 2012

Thyra-prisen 2012 gikk til lege og spesialist i medisinsk radiologi Arne Heilo. Han er pioneren innenfor ultralyddiagnostikk i Norge og har vært en av drivkreftene bak Cancer Thyreoidea-programmet ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Les mer


Thora Tønneberg Mathisen utnevnt til æresmedlem


Les mer


Hver 4. medisin på blå resept er tyroksin

En fersk oversikt fra Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet viser at 43 prosent av oss fikk minst ett legemiddel på blå resept i fjor. Medisin med virkestoffet tyroksin, som gis ved lavt stoffskifte, var den fjerde vanligste.
Les mer


Martha Flermoen ble hedret

ALLER FØRSTE ÆRESMEDLEM: Martha Flermoen fikk både håndlaget nål i gull, blomst og diplom som synlig bevis på at hun er det aller første æresmedlemmet i Norsk Thyreoideaforbund
Les mer


Stoffskifte i vinden


Les mer


Stoffskiftesykdom er lett å overse hos barn

Det er viktig at foreldre ikke aksepterer at det er noe barn ”vokser av seg” hvis de blir uvanlig slappe og trette over tid. De må da sjekkes grundig for å utelukke eller bekrefte at det dreier seg om stoffskiftet, sier barnelege Jens Jørgensen ved Pediatrisk Forskningsinstitutt på Rikshospitalet.
Les mer


Har hatt litt alzheimertendens

En stoffskifte sykdom ga OL-utøver Gro Marit Istad Kristiansen hukommelsesvikt og konsentrasjonsvansker.
Les mer


Økt interesse for forskning på stoffskiftesykdommer


Les mer


Ny antidiskrimineringslov

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne trådde i kraft fra nyttår.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel