Aktuelt


Følg oss på Facebook!

Stoffskifteforbundet har fått egen Facebook-side, og det er nå mulig å få informasjon om stoffskiftesykdommer og NTFs aktiviteter også i denne kanalen. Siden vil fungere som et supplement til vårt medlemsblad Thyra og nettsiden, og vil bli oppdatert 1-2 ganger i uken.
Les mer


E-læringskurs for personer med høyt stoffskifte

Stoffskifteforbundet har fått tildelt midler til å lage et e-læringskurs for personer med høyt stoffskifte. Arbeidet er nå godt i gang, og kurset vil bli presentert på vår nettside i løpet av høsten.
Les mer


Bedre dialog mellom lege og pasient

Mange stoffskiftesyke føler seg dårlige selv om legen sier at prøvene er fine og at behandlingen virker som den skal. Så hva gjør du da? Professor Pål Gulbrandsen har forsket på kommunikasjonen mellom lege og pasient ved Ahus, og forskningen har resultert i kommunikasjonskurs for leger.
Les mer


Halvparten av kronisk syke bruker medisinen feil

Ifølge Apotekforeningen bruker opptil 50 prosent av alle kronisk syke medisinene sine feil, eller de misforstår eller mangler informasjon om medisinering. Det kan få alvorlige følger for den det gjelder.
Les mer


Hvem får Thyra-prisen 2014?

Vi ønsker forslag til kandidater! Thyra-prisen er en fagpris som kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller andre som arbeider for å fremme interessene til mennesker med sykdom i skjoldbruskkjertelen.
Les mer


Verdens tyreoidea-uke 2013

Slapp og sliten? Avisoppslagene i det siste viser at stadig flere sykemeldes med denne diagnosen. Samtidig viser tall fra reseptregisteret at rundt 187 000 nordmenn bruker medisin for en stoffskiftesykdom. Er du i ferd med å utvikle lavt stoffskifte, er nettopp manglende energi og tiltakslyst et av de viktigste symptomene.
Les mer


Pasienter med stabil fastlegerelasjon bruker mindre alternativ behandling

– Når pasienten opplever å bli møtt med respekt, får tid til å legge frem problemene, føler de blir lyttet til og selv er aktive deltakere i vurderinger, blir de gjerne værende hos fastlegen sin, sier lege Anne Helen Hansen ved UNN.+
Les mer


Stor oppslutning for Stoffskifteforbundet Østfold

Stoffskifteforbundet Østfold arrangerte et stomøte der temaet var «Helhetlig behandling ved stoffskiftesykdom».
Les mer


Å leve med lavt stoffskifte

Det tok ti år fra symptomene oppsto og til hun fikk diagnosen. Deretter gikk det ti nye år før hun fikk riktig medisin. I dag føler Kristin Lund Blostrupsen omsider at hun er seg selv igjen.
Les mer


Les om foredragsholderne


Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel