Aktuelt


Tiden er kostbar for barn som får stoffskiftesykdom!

Alle nyfødte i Norge blir screenet for stoffskiftesykdom. Barnelege Jens Jørgensen er medisinsk daglig leder ved Nyfødtscreeningen på Rikshospitalet og har ansvaret for analyseresultatene fra alle barn som fødes i Norge.
Les mer


Thyra-prisen til professor Trine Bjøro

Professor dr. med. Trine Bjøro, spesialist i medisinsk biokjemi, er tildelt Thyra-prisen, Norsk Thyreoideaforbunds stoffskiftepris.
Les mer


Tidlig diagnose – Optimal behandling

Resolusjon fra NTFs landsmøte i Tromsø 19. – 21. september 2008.
Les mer


Forskningsmidler til NTF fra Helse og Rehabilitering

Norsk Thyreoideaforbund er av Helse og Rehabilitering tildelt kr. 560.000 for 2009 fra overskuddet av Extra-spillet 2008.
Les mer


Samhandlingsreformen – Pasient og pårørende må bli hørt!

Norsk Thyreoideaforbund (NTF) mener det er et viktig arbeid som er satt i gang for å få en bedre samhandling om pasientene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Les mer


Genmodifisering og stoffskifte

Innlegg av forbundsleder Bente Bakke til debattredaksjon i flere aviser 15. januar 2008 .
Les mer


Stoffskiftesyke får egen verdensdag

Den 25. mai 2008 blir Verdens Thyreoideadag, dagen for pasienter med stoffskiftesykdom, markert for første gang. Stadig flere får sykdom i thyreoidea (skjoldkjertelen), men altfor mange går for lenge uten diagnose og behandling. Mest vanlig er lavt stoffskifte.
Les mer


Alle gravide må testes for stoffskiftesykdom!

Kravet om testing av alle gravide kommer fra Nordisk Thyreoidea Samarbeid (NTS) på vegne av ca. 13.000 medlemmer. Bakgrunnen for kravet er at det kan gå ut over barnets fysiske og psykiske utvikling hvis den gravide har en uoppdaget eller dårlig regulert stoffskiftesykdom.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel