Aktuelt


Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo kommune har etablert en traineeordning med formål å øke antall mennesker med funksjonsnedsettelser ansatt i Oslo kommune.
Les mer


Ventet i 10 måneder på kreftdiagnose


Les mer


Suksess for e-resept

Innføringen av e-resept har vært en suksess. Formålet med innføring av e-resept er blant annet å gi sikrere rutiner og mindre risiko for feil i legemiddelbruken.
Les mer


HELFO – én felles adresse, nytt senter, nytt telefonnummer


Les mer


Jodmangel hos gravide?

Jodmangel defineres som den viktigste enkeltårsaken til hjerneskade som kan forebygges. I Norge, som i en rekke andre land, har man hittil vurdert det slik at et vanlig kosthold gir tilstrekkelig med jod. Nå er det imidlertid tegn på at vi får mindre jod gjennom kostholdet enn før, og dette gjelder spesielt unge kvinner.
Les mer


Vanlige, vage tegn på stoffskiftesykdom

Symptomer på et skjoldbruskkjertelproblemer er ofte vage, men hvis du merker noen av disse åtte symptomene, bør du måle hormonnivåene i blodet ditt, skriver Mayo Clinic i USA.
Les mer


Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Her i NTF har vi ofte etterlyst norsk forskning på stoffskiftesykdommer, og nå har vi gleden av å informere om et ferskt prosjekt som gir mange interessante svar, blant annet på sammenhengen mellom stoffskifte og vekt, samt mellom stoffskifte og benskjørhet.
Les mer


Fostervannsprøve

Gravide kvinner som er over 38 år, kan få tilbud om å få tatt fostervannsprøve. Fostervannet gir svar på ev. infeksjoner, arvelige sykdommer, stoffskifteproblemer og lungemodningen til fosteret.
Les mer


NYTT gratis e-læringskurs for deg med høyt stoffskifte!

I dag lanserer Sørlandet sykehus og Stoffskifteforbundet e-læringskurs for pasienter som har høyt stoffskifte.
Les mer


Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel