Aktuelt


Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Her i NTF har vi ofte etterlyst norsk forskning på stoffskiftesykdommer, og nå har vi gleden av å informere om et ferskt prosjekt som gir mange interessante svar, blant annet på sammenhengen mellom stoffskifte og vekt, samt mellom stoffskifte og benskjørhet.
Les mer


Fostervannsprøve

Gravide kvinner som er over 38 år, kan få tilbud om å få tatt fostervannsprøve. Fostervannet gir svar på ev. infeksjoner, arvelige sykdommer, stoffskifteproblemer og lungemodningen til fosteret.
Les mer


NYTT gratis e-læringskurs for deg med høyt stoffskifte!

I dag lanserer Sørlandet sykehus og Stoffskifteforbundet e-læringskurs for pasienter som har høyt stoffskifte.
Les mer


Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.
Les mer


Følg oss på Facebook!

Stoffskifteforbundet har fått egen Facebook-side, og det er nå mulig å få informasjon om stoffskiftesykdommer og NTFs aktiviteter også i denne kanalen. Siden vil fungere som et supplement til vårt medlemsblad Thyra og nettsiden, og vil bli oppdatert 1-2 ganger i uken.
Les mer


Bedre dialog mellom lege og pasient

Mange stoffskiftesyke føler seg dårlige selv om legen sier at prøvene er fine og at behandlingen virker som den skal. Så hva gjør du da? Professor Pål Gulbrandsen har forsket på kommunikasjonen mellom lege og pasient ved Ahus, og forskningen har resultert i kommunikasjonskurs for leger.
Les mer


Halvparten av kronisk syke bruker medisinen feil

Ifølge Apotekforeningen bruker opptil 50 prosent av alle kronisk syke medisinene sine feil, eller de misforstår eller mangler informasjon om medisinering. Det kan få alvorlige følger for den det gjelder.
Les mer


Å leve med lavt stoffskifte

Det tok ti år fra symptomene oppsto og til hun fikk diagnosen. Deretter gikk det ti nye år før hun fikk riktig medisin. I dag føler Kristin Lund Blostrupsen omsider at hun er seg selv igjen.
Les mer


For lavt jodinntak skaper helsekrise i Pakistan

Et hardnakket rykte om at jod kan føre til barnløshet, fører til omfattende helseskader i Pakistan. Rundt 40 prosent av befolkningen unngår å spise bordsalt med jod. Pakistanere fra alle samfunnslag har hørt om de angivelige farene ved jod i saltet i snart 20 år.
Les mer


Bruker du medisinen din riktig?

Medisinene vi tar, inneholder virkestoffer som gjør oss friskere. Men feil bruk og oppbevaring kan forringe virkestoffene, slik at du ikke får optimal effekt av medikamentet.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel