Ny styreleder i lokallaget i Bergen
Stoffskifteforbundets nest største lokallag har fått ny styreleder. – Jeg ønsker å være en brobygger, sier Wenche Nygård Eeg (56).

 

Hun tok over styreledervervet etter et år med mye uro i lokallaget.
– Med min bakgrunn fra blant annet ledelse og utvikling av en medlemsorganisasjon tror jeg at jeg kan bidra til å videre-utvikle organisasjonen, være en brobygger og skape ytterligere merverdi for våre medlemmer. I samarbeid med et engasjert styre i lokallaget og administrasjonen sentralt skal vi gjøre Stoffskifteforbundet Bergen og omegn til et attraktivt og inkluderende lokallag. Vi skal blåse liv i Stoffskifteforbundets verdier, som er troverdighet, omsorg og respekt, erklærer Nygård Eeg.

Hva er det viktigste du ønsker å oppnå i vervet?
– Vi skal skape en inkluderende arena for våre medlemmer med en positiv og åpen kultur og et godt samspill mellom de tillitsvalgte, likepersoner og medlemmene. Vi ønsker å bidra til at stoffskiftesyke får et bedre tilbud lokalt og et bedre liv gjennom bedre mestring av sykdommen. Informasjon og kompetanse er to stikkord vi vil ha fokus på i vår handlingsplan, sier hun.

– Den største utfordringen er å skape forståelse for sykdommen, både i omgangskretsen og i helsevesenet, samt at fastlegene har alt for liten kompetanse om stoffskiftesykdommer. Det finnes ingen enkel medisinering for stoffskiftesyke, noe som kan gjøre det vanskelig å mestre sykdommen og fungere optimalt i hverdagen.

 

FAKTA
Navn: Wenche Nygård Eeg
Alder: 56
Bosted: Bønes i Bergen
Sivilstatus: Gift, to voksne barn, ett barnebarn
Yrke: Eget konsulentselskap innenfor reiseliv og forretningsutvikling
Verv: Styreleder i Stoffskifteforbundet Bergen og omegn.