sep 2016


Høyt stoffskifte – Graves sykdom

Legens møte med en pasient kan enkelte ganger bære preg av at pasienten er rastløs, har et klamt håndtrykk og hvor pasienten oppgir å være lett irritabel og sliten. Blodprøvene viser at stoffskiftet er forhøyet. Hva skjer nå?
Les mer


Intervjuer med våre likepersoner

I hvert nummer av medlemsbladet Thyra, får du lese et intervju med en av våre likepersoner. Klikk her for å lese et par av de siste.
Les mer


Rett til hjelp

I pasient- og brukerrettighetsloven § 2—1 a står det at pasient og bruker har rett til nødvendige helseog omsorgstjenester fra kommunen. Jurist Atle Larsen ser på hva stoffskiftesyke har krav på.
Les mer


Lev godt med kronisk sykdom

Da Turid Torbergsen var 18–19 år fikk hun flere plager som legen ikke kunne forklare. Hun følte seg trett, fikk hjertebank og svettetokter uten at det var særlig grunn for det. Hun begynte å utforske alternativ behandling ...
Les mer


Prat med en likeperson: Vigdis Bergh

Vigdis Bergh (59) er nestleder i Stoffskifteforbundets Regionråd Øst, og har vært likepersonansvarlig siden 2009. Hun har høyt stoffskifte. En diagnose hun brukte årevis på å få.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel