sep 2015


Fedon: Smart mat

Hjernen er det mest avanserte, og det mest sårbare, organet i menneskekroppen. Derfor er det særlig viktig at den får de rette byggesteiner og riktig drivstoff, mener Fedon Lindberg.
Les mer


Prat med en likeperson: Tom Johnsen

Tom Johnsen er den joviale og engasjerte trafikklæreren fra Brevik med kone og barn som har lavt stoffskifte. Erfaringene kommer godt med når pårørende ringer etter at barnet deres har fått en stoffskiftediagnose.
Les mer


Kronisk sykdom og skolegang

Alle barn og unge har en rett og plikt til grunnskoleopplæring og en rett til videregående opplæring.
Les mer


Legemidler og primærhelse

Legemiddelmeldingen ser på hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell får kunnskap om bruk av legemidler slik at de blir i stand til å bruke dem på en riktig og hensiktsmessig måte.+
Les mer


Fedon: Forstå kreft bedre

Kreft er en sykdom forbundet med frykt. I stedet for å engste oss, trenger vi å forstå kreft bedre, mener Fedon Lindberg.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel