jan 2014


Fostervannsprøve

Gravide kvinner som er over 38 år, kan få tilbud om å få tatt fostervannsprøve. Fostervannet gir svar på ev. infeksjoner, arvelige sykdommer, stoffskifteproblemer og lungemodningen til fosteret.
Les mer


Om å mestre kronisk sykdom

Da jeg var 18–19 år opplevde jeg en rekke helsemessige plager (...) Jeg er en løsningsorientert person, og begynte å utforske alternativ behandling. (Artikkelen er hentet fra Thyra 4 2014.)
Les mer


Arbeid, trygd og pensjon

– Sloss for stillingen din, og bruk tilretteleggingsplikten! oppfordret juridisk rådgiver Atle Larsen (FFOs Rettighetssenter) i foredraget «Rettigheter og plikter – arbeid, trygd og pensjon» under Stoffskiftekonfransen 2014. Les hele foredraget her.
Les mer


Flere enn én sykdom?

Hvor vanlig er det å få følgesykdommer? Hvem er mest utsatt? Vi har spurt endokrinolog Sara Hammerstad om å forklare sammenhengen.
Les mer


Bedre dialog mellom lege og pasient

Professor Pål Gulbrandsen har forsket på kommunikasjonen mellom lege og pasient ved Ahus, noe som har resultert i kommunikasjonskurs for leger.
Les mer


Kan stoffskiftesykdom utløses av virus?

Virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av både høyt og lavt stoffskifte, og antas å være en kombinasjon av genetisk disposisjon og miljøfaktorer.
Les mer


Demens og stoffskifte – en sammenheng?

Hvordan ser det ut hvis en stoffskiftesykdom forstyrrer tyroksinbalansen sent i livet – kan det føre til - eller forverre - demens hos eldre?
Les mer


NYTT gratis e-læringskurs for deg med høyt stoffskifte!

I dag lanserer Sørlandet sykehus og Stoffskifteforbundet e-læringskurs for pasienter som har høyt stoffskifte.
Les mer


Ingen stoffskiftepasienter er like

Intervju med Sara Hammerstad, spesialist i indremedisin og endokrinologi.
Les mer


Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel