jan 2014


Fostervannsprøve

Gravide kvinner som er over 38 år, kan få tilbud om å få tatt fostervannsprøve. Fostervannet gir svar på ev. infeksjoner, arvelige sykdommer, stoffskifteproblemer og lungemodningen til fosteret.
Les mer


Om å mestre kronisk sykdom

Da jeg var 18–19 år opplevde jeg en rekke helsemessige plager (...) Jeg er en løsningsorientert person, og begynte å utforske alternativ behandling. (Artikkelen er hentet fra Thyra 4 2014.)
Les mer


Arbeid, trygd og pensjon

– Sloss for stillingen din, og bruk tilretteleggingsplikten! oppfordret juridisk rådgiver Atle Larsen (FFOs Rettighetssenter) i foredraget «Rettigheter og plikter – arbeid, trygd og pensjon» under Stoffskiftekonfransen 2014. Les hele foredraget her.
Les mer


Flere enn én sykdom?

At mange stoffskiftesyke får andre sykdommer i tillegg, er kjent – men hvor vanlig er det egentlig? Og hvem er mest utsatt? I vår store spørreundersøkelse i høst stilte vi spørsmålet, og vi fikk mange interessante og kanskje noen overraskende svar. Vi har spurt endokrinolog Sara Hammerstad om å forklare sammenhengen.
Les mer


Bedre dialog mellom lege og pasient

Mange stoffskiftesyke føler seg dårlige selv om legen sier at prøvene er fine og at behandlingen virker som den skal. Så hva gjør du da? Professor Pål Gulbrandsen har forsket på kommunikasjonen mellom lege og pasient ved Ahus, og forskningen har resultert i kommunikasjonskurs for leger.
Les mer


Kan stoffskiftesykdom utløses av virus?

I en fersk doktoravhandling har spesia­list i endokrinologi og indre­medisin Sara Hammerstad avdekket at virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av både høyt og lavt stoffskifte. Årsaken til disse sykdommene er ikke kjent, men antas å være en kombinasjon av genetisk disposisjon og miljøfaktorer. De nye funnene kan derfor ha stor betyd­ning for forebygging og tidlig behand­ling.
Les mer


Demens og stoffskifte – en sammenheng?

Stoffskiftehormonet tyroksin er viktig for mange funksjoner i kroppen og er avgjørende for at fosteret skal utvikle seg normalt i magen. Men hvordan ser det ut hvis en stoffskiftesykdom forstyrrer tyroksinbalansen senere i livet – kan det føre til eller forverre demens hos eldre?
Les mer


NYTT gratis e-læringskurs for deg med høyt stoffskifte!

I dag lanserer Sørlandet sykehus og Stoffskifteforbundet e-læringskurs for pasienter som har høyt stoffskifte.
Les mer


Ingen stoffskiftepasienter er like

Intervju med Sara Hammerstad, spesialist i indremedisin og endokrinologi.
Les mer


Bedre pasientsikkerhet med kjernejournal

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger fordi pasientens journaler ligger på hvert enkelt sted der han/hun er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger på ett sted.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel