jan 2013


Pasienter med stabil fastlegerelasjon bruker mindre alternativ behandling

– Når pasienten opplever å bli møtt med respekt, får tid til å legge frem problemene, føler de blir lyttet til og selv er aktive deltakere i vurderinger, blir de gjerne værende hos fastlegen sin, sier lege Anne Helen Hansen ved UNN.+
Les mer


Stor oppslutning for Stoffskifteforbundet Østfold

Stoffskifteforbundet Østfold arrangerte et stomøte der temaet var «Helhetlig behandling ved stoffskiftesykdom».
Les mer


Å leve med lavt stoffskifte

Det tok ti år fra symptomene oppsto og til hun fikk diagnosen. Deretter gikk det ti nye år før hun fikk riktig medisin. I dag føler Kristin Lund Blostrupsen omsider at hun er seg selv igjen.
Les mer


Les om foredragsholderne


Les mer


For lavt jodinntak skaper helsekrise i Pakistan

Et hardnakket rykte om at jod kan føre til barnløshet, fører til omfattende helseskader i Pakistan. Rundt 40 prosent av befolkningen unngår å spise bordsalt med jod. Pakistanere fra alle samfunnslag har hørt om de angivelige farene ved jod i saltet i snart 20 år.
Les mer


Bruker du medisinen din riktig?

Medisinene vi tar, inneholder virkestoffer som gjør oss friskere. Men feil bruk og oppbevaring kan forringe virkestoffene, slik at du ikke får optimal effekt av medikamentet.
Les mer


10 råd til deg som pasient

Det er helsevesenets ansvar å gi deg riktig diagnose og riktige medisiner. Men du som pasient kan også bidra til egen sikkerhet. Her er 10 gode råd som kan hjelpe deg med å unngå problemer.
Les mer


10 råd til deg som pasient

Det er helsevesenets ansvar at du skal få riktig diagnose og riktige medisiner. Men du som pasient kan også bidra til egen sikkerhet. Her er 10 gode råd som kan hjelpe deg å unngå problemer.
Les mer


Arbeidet for pasientsikkerhet fortsetter

Regjeringen lanserer en femåring kampanje for pasientsikkerhet som blant annet vil fokusere på kompetansehevende tiltak for helsepersonell og konkrete tiltak for å redusere pasientskader. Kampanjen skal utvikles i samarbeid med ansatte og brukere og bygger på erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender", som ble startet i 2011.
Les mer


Se film om stoffskiftet

Ikke i form? Føler du deg sliten og deprimert? Har du lagt på deg uten å forstå hvorfor? Da er det all grunn til å be legen om en stoffskifteprøve.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel