aug 2012


Hver 4. medisin på blå resept er tyroksin

En fersk oversikt fra Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet viser at 43 prosent av oss fikk minst ett legemiddel på blå resept i fjor. Medisin med virkestoffet tyroksin, som gis ved lavt stoffskifte, var den fjerde vanligste.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel