des 2008


Riktig stoffskiftemedisin?

Legemiddelverket har satt tyroksinpreparater på begrenset bytte. Dette skal bare gjelde de som er nydiagnostiserte. NTF har fått tilbakemelding fra "gamle" pasienter, som er blitt tilbudt et annet preparat på apoteket. Vær OBS på dette, og skift ikke medisin uten at det skjer i samarbeid med legen!
Les mer


Gravide må screenes for stoffskiftesykdom

I sitt brev til helseminister Bjarne Håkon Hanssen understreker forbundsleder Bente Bakke hvor viktig det er med screening av stoffskiftet til gravide.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel