jun 2008


Samhandlingsreformen – Pasient og pårørende må bli hørt!

Norsk Thyreoideaforbund (NTF) mener det er et viktig arbeid som er satt i gang for å få en bedre samhandling om pasientene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Les mer

For deg med defekt eller manglende skjoldbruskkjertel